Predikstolar och altaruppsatser i Hallands kyrkor

En praktfull bok som avslutar Inga Lindén Nilssons serie om våra Halländska kyrkor. Här lämnar hon medeltiden och berättar om predikstolar och altaruppsatser i länets kyrkor från 1575 till slutet av år 1600. Vi får veta allt om hantverkarna och föremålens uppbyggnad och fotograf Jonas Gerdles underbara bilder beskriver föremålen. Boken borde intressera alla som besöker Hallands kyrkor och är roade av historia och vackert hantverk.

Titel: Predikstolar och altaruppsatser i Hallands kyrkor
Författare: Inga Lindén Nilsson
Fotograf: Jonas Gerdle
Layout: Bosse Bjelvenstedt
Språk: Svenska
Inbunden 250x285mm
Antal sidor: 140
ISBN: 978-91-981889-2-9
Förlag: Storartad Förlag
Utgiven: September 2016

Du håller nu i den tredje delen av Inga Lindéns kartläggning i ord och bild av bruksföremål och konstskatter i våra halländska medeltidskyrkor. Det är ett imponerande arbete författaren ännu en gång åstadkommit, till glädje inte bara för den kyrkohistoriskt intresserade men också för den vanlige kyrkobesökaren.

Från medeltiden tar vi nu steget via reformationen till renässansen. Fokus flyttas från altare och krucifix till predikstol. Det blir till en resa i tid och kyrkorum som berikar och inspirerar. Predikstolarna får liv och deras egen förkunnelse blir hörd.

Boken rekommenderas varmt.
Daniel Björck, komminister i Getinge-Rävinge församling.

Tidigare böcker utgivna av Inga Lindén Nilsson:
Medeltida träskulptur i Hallands kyrkor, 2007.
ISBN: 978-91-633-0398-2
Medeltida konstarv i Hallands kyrkor, 2013.
ISBN: 978-91-637-4499-0

Alla böckerna kan beställas av Storartad Förlag, Halmstad.
info@storartad.se www.storartad.se
Av CAL-förlaget, Varberg.
info@cal-forlaget.se www.cal-forlaget.se
Eller direkt av Inga Lindén Nilsson, Getinge.
073 964 96 00

Provläs. Här ser du några exempel på hur bokens uppslag kan se ut.