Sveriges frilufts-webb nummer 1 skriver om boken Sarek och Lägereldens mat.

https://www.utsidan.se/

Det roligaste är den länk där till ett gammalt inlägg där Sune Karlssons och min gamla bok; Sareks fyra årstider (Norstedts Förlag) jämförs med en modern dito. Scrolla ner lite…

https://www.utsidan.se/blogs/terraincognita/tva-bocker-om-sarek.htm

Den nya Sarekbokens insidor trycks idag i Litauen och omslaget är klart. Puh!