Lägereldens mat är på tryckning. Kommer i slutet av september.

Omslaget är tryckt och insidorna på gång. Jag säljer in boken mot tidningar som Svensk Jakt, Turist och t o m bokhandeln i Kiruna har beställt 5 stycken. Men den kommer att finnas i den vanliga bokhandeln. Fråga gärna efter den! Laponia vid Stora Sjöfallet ville ha 10 stycken utöver de 10 om Sarek de beställt. Stort intresse i friluftslandet Sverige!

Göra upp eld

Elda och avlägsna alla spår efter eldstaden

Hygien

Författarna

Gör egna verktyg

Mat i naturen